İçeriğe geç

Maltepe Diş Polikliniği Hizmetler

maltepedentalclinicteam
Hizmetlerimiz

Diş Hekimlerimizin Uzmanlık Alanları

 • Protez Tedavisi
 • Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi
 • Pedodonti( ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ )
 • Periodontoloji ( DİŞ ETİ HASTALIKLARI )
 • Ortodonti
 • Oral Implantoloji
 • Endodonti ( KANAL TEDAVİSİ )
 • Estetik Diş Hekimliği
 • Panoramik Röntgen Çekimi
ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Prensipleri

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.

Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.

105A0821-1
creative-portfolio-08

Tedavi Sürecinde PUKİ Prensibi

 • P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
 • U Uygula.. Prosesleri Uygula
 • K Kontrol Et.. İzle & Ölç
 • İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.
İyileşme: ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.
Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.
ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

Sterilizasyon

Eskiden sadece ülkelere veya bölgelere özgü kabul edilen hastalıklar, artık tüm dünyaya kolaylıkla yayılabiliyor.Dünyada AIDS gibi hastalıkların yayılması; bir çok alanda olduğu gibi, dişhekimliğinin de modern enfeksiyon kontrolleriyle tanışmasını zorunlu kıldı. Önemli olan, diş tedaviniz sırasında daha önceden sizde olmayan bir mikrop veya hastalık almamanızdır. Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerde ve kliniklerde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.

Diş hekimliğinde kuru hava sterilizatörü kullanan kliniklerde sterilizasyonda başarısızlık oranı %60 olarak saptanmıştır.Otoklav kullanılan kliniklerde başarısızlıkla karşılaşılmamıştır.Otoklavlar hacimleri 18-76 litre arasında değişen, içerisine konulan tıbbi malzemeyi sterilize etmek için basınçlı buhar uygulayan cihazlardır.Tek başına ısı veya tek başına basınç, sterilizasyon için yeterli değildir. Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır.Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür.

Kliniğimizde ; kuru hava sterilizatörü ve otoklav birlikte kullanılarak , sterilizasyon işlemi optimum olarak uygulanmaktadır.Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınabilecek Bazı Önlemler:

Ayakkabılar İçin Galoş Kullanımı : Sokaklara çöp atma ve tükürülme oranını düşündüğünüzde,sizin veya bir yakınınızın tedavi olacağı ortama mikrop taşımak istemeyeceğinizi biliyoruz. Bu nedenle galoş giyiyorsunuz. Dişhekimliği muayenehanelerindeki personel ise sadece muayenehane ortamında kullandıkları ayakkabılar giyebilirler.

Hasta Önlüğü : Tedavi sırasında elbiselerinize kan ve tükürük aracılığıyla bakterilerin geçişini engeller. Her hasta için tek kullanımlıktır.Maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük kullanımı: Solunum, kan, tükürük ve temasla hekim-hasta arasında geçebilecek mikroplardan hem hastayı hem hekimi ve yardımcı personeli korur.

Dezenfektan sprayler ve solüsyonlar : Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektan spreyler yardımıyla temizlenmeli, baş konulan kısımdaki koruyucu örtü değiştirilmelidir. Ayrıca hastalarda kullanılan aletler sıcak hava sterilizasyonundan, laboratuardan gelen her tür protez hasta ağzına değdirilmeden, hastalardan alınan ölçü ve bu ölçülerden elde edilen alçı modeller (Teknik elemanları korumak amacıyla) laboratuara gönderilmeden önce muhakkak dezenfektan solüsyonlarda bekletilmelidir.

Isıyla Sterilizasyon : Tedavilerde kullandığımız birçok alet (her kullanımından hemen sonra) yüksek ısı yardımıyla steril edilmelidir. Steril olmayan alet kesinlikle kullanılmamalıdır. Genellikle bu işlem iki cihaz kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek ısı veren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu) denilen cihaz iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen, uzun süre yüksek ısıyla çalışması bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozar. Yani Sterlizatör?e her alet yerleştirilemez. Bu tür aletleri steril edebilmek için, Otoklav(Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz daha kullanılmaktadır.Otoklav ile daha hızlı, daha fazla ve daha güvenilir sterilizasyon sağlandığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir.

Kullanılan Malzemenin Atılması: Kullanılan iğne uçları kırılıp bir şişe içerisinde biriktirilerek, cam ve plastik malzeme ayrı ayrı poşetlenerek, amalgam dolgu artıkları (içeriğindeki cıva buharının ortama yayılmasını engellemek amacıyla) su içerisinde ağzı kapalı şişelerde biriktirilerek ortadan kaldırılmalıdır.

Disposible (Tek Kullanımlık) Aletler : Muayenehanelerde Dişhekimliğine özel, tek kullanımlık enjektörler kullanılmalıdır. Bu enjektörlerde kullanılan iğneler, anestetik solüsyonlar, hastaların ağızlarını çalkaladıkları plastik bardaklar, tedavi sırasında ağızdaki tükürük ve kanı emen alet uçları başta olmak üzere irili ufaklı bir çok malzeme tek bir hastada kullanılmalı ve sonra atılmalıdır.

creative-portfolio-19

Kliniğimizdeki Genel Uygulamalar

 • Kliniğimizin genel temizliğinin sağlanması ve korunması için; güne başlanmadan önce detaylı bir temizlik yapılır. Gün içinde hastalarımız rahatsız edilmeden gerekli temizlik işlemleri uygulanır ve gün sonunda tekrar genel bir temizlik yapılıp klinik kapatılır.
 • Tedavisi tamamlanan her hastadan sonra, hastanın oturduğu koltuk, kullanılan aletler, çalışma sırasında eldiven ile dokunulan her yer özel yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilir ve bir sonraki hasta için hazır hale getirilir.
 • Tükürük emici, plastik bardak, koltuk baş örtüsü, aletlerin konulduğu tabla örtüsü toplanıp enfekte atık çöpüne atılır. Dezenfeksiyon işlerinin sonrasında bunların hepsinin yeni ve temizi hazırlanır.
 • Tüm tedavi araç – gereç ve aletler temizlenir, steril – dezenfekte edilir ve tekrar kirlenmemesi için temiz ve kapalı bir ortamda kullanıma kadar korunur.
 • Tedavi sürecinde hastaları korumak amacıyla tek kullanımlık hasta önlüğü kullanılır. Gözlere yabancı cisim gelmemesi ve mikrop bulaşmaması için, hastalarımıza özel koruyucu gözlükler takılır.
 • Protez hastalarından alınan ölçüler, teknisyene gönderilmeden önce dezenfekte edilir ve teknisyenden gelen protezler hastaya uygulanmadan önce mutlaka dezenfekte edilir.
 • Hasta tedavilerinden sonra toplanan atıklar, tek kullanımlık malzemeler, çöpler ENFEKTE ATIK olarak değerlendirilir. Bu çöpler, çevre insan sağlığına zarar vermemesi için özel olarak toplanır; yırtılıp dağılmasına yol açmayacak ve sızdırmaz şekilde paketlenir. Bundan sonra, imha edilmesi için Maltepe Belediyesi bünyesindeki araçlar aracılığıyla kliniğimizden alınır ve özel yöntemler ile bertaraf edilir.
 •  

Tıbbi Atık İmhası

Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde, başta Hepatit olmak üzere tehlikeli hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok Sağlık, Çevre ve Maliyet probleminin ortaya çıkması da kaçınılmaz olur. Tıbbi atıklar hususundaki çalışmalar, Temiz Şehir – Sağlıklı Toplumun oluşmasına katkı sağlayan uygulamalardır.

Tıbbi atık tehdidinin önlenmesi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çıkartılmıştır. Bu Yönetmeliğe göre; tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geçici depolanması Sağlık Kuruluşlarının, depolardan alınarak taşınması ve imha edilmesi Belediyelerin, denetim ise Çevre Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

Sağlık Kuruluşlarında oluşan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen üç ayrı renkteki torbalarda toplanır. Evsel atıklar “SİYAH”, ambalaj, ilaç ve serum şişesi gibi Cam atıklar ise “MAVİ” torbada toplanır. Tıbbi atıklar; ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici – delici malzemeler ile Enfekte atıklar; hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü; insan doku ve organları, idrar kapları, kan veya plasenta bulaşmış atıklar, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, kanlı sargı bezleri ve pamuklu bezler ile diğer pansuman ve ameliyat atıkları, ilaç kutuları, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, araştırma amacıyla kullanılan deney hayvanlarının leşleri, karantinadaki hastaların atıkları, “KIRMIZI” torbada toplanır. Torba ebatlarının eni 50cm., boyu ise 80cm.’dir.

İğne gibi kesici – delici atıklar ise “SARI” Enfekte Atık Kovasına yerleştirilip ağzı kapatıldıktan sonra kırmızı torbaya konulur.