İçeriğe geç
Bilgi Bankası Koruyucu Tedavi Yaklaşımları

Koruyucu Tedavi Yaklaşımları

Günümüzün en yaygın kronik hastalığı olarak kabul edilen diş çürüğü, kötü beslenme alışkanlıkları ve kötü ağız hijyeni nedeniyle daha da yaygınlaşmaktadır.Diş çürüklerindeki bu artış kişinin genel sağlığını kötü etkilemekle birlikte diş çürüklerinin tedavisi için yapılan harcamalar nedeniyle alım gücünü de olumsuz olarak etkilemektedir.Çocukluk çağında kazanılan diş fırçalama ve beslenme alışkanlıkları, ergen ve yetişkin dönemde daha iyi bir ağız ve diş sağlığına sahip olunmasını sağlar.

Bu nedenle çocukluk dönemi hatta bebeklik döneminde diş hekimi ziyaretleri oldukça önem kazanmaktadır.Çocuk diş hekimi ve çocuk diş hekimliği ile tanışma çocuk anne karnında iken olmalıdır. Bu dönemde anne adayına çocuğun doğumundan itibaren beslenmesi ve ağız temizliği anlatılarak çocukta ağız temizliği ve beslenme alışkanlıklarının ilk aylarda oturması amaçlanır.

Daha sonraki diş hekimini ilk ziyaret dişlerin ağızda görülmeye başlandığı 6-12. aylar arasındaki dönemdir. Bu dönemdeki ziyaretlerde anneye beslenme alışkanlıklarının yanı sıra diş fırçaları ve diş macunları ile diş fırçalama şekilleri hakkında bilgi verilir.

Çocuğun diş hekimini ilk ziyaretini takiben ağız ve diş sağlığının periyodik olarak kontrolü için her 6 ayda 1 diş hekimi ziyaret edilmelidir. Bu dönemde diş sürmesinde ( dişin çıkması ) oluşabilecek sorunlar, dişlerde ebeveynler tarafından fark edilemeyecek başlangıç çürük lezyonlarının tespiti ve yine beslenme alışkanlıklarının kontrolü ve gerekliyse bunların düzenlenmesi sağlanarak erken çocukluk çağı çürüklerinin önüne geçilmiş olur.

Diş çürüğünün önüne geçilmesi için gerekli olan periyodik kontroller, ağız ve diş temizliğinin etkin olarak sağlanması ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinin yanı sıra koruyucu uygulamalar da diş çürüğünün önüne geçilmesi için gerekli olan tedavilerdir. Bunlar;

Fluor Uygulamaları

3 yaşından itibaren çocuklara koruyucu diş hekimliğinin etkinliğinde önemli bir rol oynayan fluor uygulamalarına başlanmalıdır.Fluor uygulaması 3-6 yaş arası çocuklarda fluor vernikleri ( fluor verniklerinin bir fırça yardımıyla dişlere sürülmesi ), 6 yaşından itibaren ise fluor jelleri (fluor jelinin bir kaşık içerisinde dişler üzerine uygulanması ) ile yapılmalıdır.

Fluor uygulamaları süt dişlerinin hala ağızda bulunması ve ağızda var olan daimi dişlerin henüz çok genç olması ve bu nedenle çürümeye daha yatkın olması nedeniyle 14 yaşına kadar 6 ayda 1 olmak üzere yılda 2 kez uygulanmalıdır.

Fissür Örtücüler

6 yaş civarında çıkan 1. büyük azı dişleri ilk çıktıkları dönemde henüz çok genç ve bu nedenle çürümeye yatkın olduğundan fissür örtücülerle ( koruyucu dolgu ) koruma altına alınmalıdır.Fissür örtücüler azı dişlerin çiğneme düzlemlerinde bulunan girinti ve çıkıntıları örterek besin artıkları ve bakterilerin bu girinti ve çıkıntılara tutunmasını önleyerek bu dişlerin çiğneme yüzeyinden çürümesinin önüne geçilmiş olur.

Fissür örtücüler, çürük yatkınlığı olduğu düşünülen çocukların süt azı dişlerine de uygulanabilmektedir.

Yer Tutucular

Erken diş kayıplarında (süt dişlerinin fizyolojik düşme zamanından önce kaybı ) arka dişlerin çekim boşluğuna doğru kayması veya devrilmesi sonucunda diş arkında yer kaybı meydana gelecektir. Bu nedenle tedavi edilemeyecek kadar çok diş dokusu kaybı nedeniyle çekimi gereken dişlerin çekimi veya travma nedeniyle dişin kaybedilmesi sonucunda dişin çekim boşluğunun daimi diş sürene kadar veya bu boşluğa büyüme gelişiminin tamamlandığı dönemde protetik bir tedavinin uygulanacağı zamana kadar korunması gerekir.

Bu boşlukların korunmasında hareketli veya sabit yer tutucular kullanılır.Sabit veya hareketli yer tutucuların kullanılması yer kaybını önleyerek daimi dişin gömük kalmasını veya normal yerinin dışında sürmesini engeller. Bu sayede oluşacak çapraşıklık nedeniyle ortodontik tedavi gereksinimi ortadan kaldırılmış olur.

Diş hekimliğinde diş ve diş etlerine yapılan her uygulama, bu dokuların tedavi edilmemesi sonucu oluşacak her türlü rahatsızlığın koruyucusudur. Bu nedenle genel sağlık sektörünün tartışılmasız en iyi tedavi seçeneklerini ve hastalık seyrini sağlayan erken teşhis ve tedavi diş hekimliğinde de çok önemlidir.

Ağız ve diş sağlığınızın korunması ve idamesi için diş hekiminizi yılda 2 kez ziyaret ediniz. Sizin sağlığınız için biz hep buradayız.